Mindfulness training

“Leren aanvaarden wat er is”

In de natuur kan het je soms overkomen: Je ziet een vlinder, een bloem en even wordt het stil. Ook in een gesprek kan het gebeuren. De kern wordt geraakt en even word je droevig en blij tegelijk. Mindfulness, het tegenovergestelde van mindfulness is mindlessness: Je hebt zin in iets lekkers en voor je het beseft heb je het al op. Je zat met je gedachten ergens anders. Of je hebt een gesprek met iemand en vraagt je alleen maar af: Zeg ik het wel goed? Wat zal hij of zij van me vinden? Je aandacht is dan selectief bij jezelf en niet meer op de hele situatie.

De Mindfulness training is geschikt voor mensen die:

  • Veel piekeren
  • Een depressie hebben gehad
  • Moeite hebben om tijd voor zichzelf te nemen
  • Hoge eisen stellen aan zichzelf
  • Moeite hebben met loslaten
  • Na cognitieve therapie zeggen: “Ik weet dat mijn gedachten niet reëel zijn, maar toch blijf ik het zo voelen.”

Doel

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat een afwijzende houding tegenover negatieve innerlijke ervaringen (gevoelens, gedachten en innerlijke gewaarwordingen) een belangrijke rol speelt bij psychische problemen. Actieve pogingen om die nare ervaringen kwijt te raken door er in gedrag en gedachten voor te vluchten of tegen te vechten, werken meestal averechts. Dit is bij veel psychische klachten het geval. Mindfulness richt zich specifiek op het ontwikkelen van een andere houding tegenover problemen. Deze houding kenmerkt zich door nauwkeurig waarnemen, toelaten, niet-reageren en niet-oordelen, waardoor er ruimte ontstaat voor aanvaarding. Leren om te rusten in wat er is. Ook in dat wat je liever niet wilt dat er is, dat is de eerste invalshoek. Leren zorgen dat er in je leven zoveel mogelijk gebeurt wat werkelijk goed is voor jou, vormt de tweede invalshoek. Daarbij is het belangrijk om contact te maken met je verlangens. Met wat je eigenlijk wilt in je leven. En om afscheid te nemen van dat waarmee je jezelf dwars zit. Daarvoor is behalve motivatie ook moed en doorzettingsvermogen nodig.

Werkwijze

De training bestaat uit 8 sessies van 2 uur. Het is een vaardigheidstraining, wat betekent dat er vooral veel geoefend wordt in de sessies. Daarnaast is het voor het slagen van de training van belang dat er thuis dagelijks minimaal 30 minuten wordt geoefend.

Start, Locatie en Kosten 

Voor de training van september is helaas geen plek meer vrij. Maar er staat reeds een volgende training gepland, welke start op: woensdagavond 19 januari 2022  van 19.00-21.00 uur.
De mindfulness training wordt particulier betaald. De kosten bedragen 335 euro. Veelal wordt de training (of een gedeelte daarvan) vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Voor de precieze vergoeding, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Onze trainer, Carla van Zuylen is aangesloten bij de VMBN.

Voor meer informatie of aanmelding kunt u telefonisch of via mail contact met ons opnemen.