Kosten en vergoeding

Volwassenen

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten, wat inhoudt dat de sessies volledig vergoed worden. Wel geldt voor psychologische zorg het eigen risico (in 2021 is dat: €385).

De geboden zorg bij Talk valt binnen de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). Het daarbij behorende vergoedingensysteem bestaat uit een aantal productgroepen:

-Kort
-Middel
-Intensief

Iedere groep bestaat uit een vast aantal minuten. Afhankelijk van de zwaarte van de problematiek worden de kosten van uw behandeling vanuit 1 van bovenstaande groepen door uw zorgverzekeraar vergoed.  

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft u een verwijzing van de (huis)arts nodig. Deze dient u mee te nemen naar het eerste gesprek.

Sessies kunnen ook particulier betaald worden. De kosten hiervan bedragen €90 per sessie. 

Wanneer een afspraak binnen 24 uur wordt afgezegd, zijn wij genoodzaakt hiervoor de kosten in rekening te brengen (€45). Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

!LET OP 2022 MENZIS
In het jaar 2022 hebben wij geen contract met Menzis afgesloten. Dit betekent dat sessies aan u direct worden gefactureerd en u deze zelf kan indienen bij uw zorgverzekeraar Menzis.

Relatietherapie

Een sessie bedraagt 2x €85 (2x 45 minuten). Veelal kunnen (een deel van) de kosten worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Hoeveel er vergoed wordt, kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar. Hierbij kunt u vermelden dat de relatietherapeut is geregistreerd bij de NVPA.
Wanneer afspraken afgezegd moeten worden, vragen wij u dit minimaal 24 uur van tevoren te doen. Mocht dit niet het geval zijn, brengen wij €45 in rekening. 

Kinderen & Jeugd

Vanaf januari 2015 valt de verantwoording van de kosten van de ggz kinderen en jeugd onder de gemeente. Wij hebben een contract met de gemeenten in Noord-Oost Brabant, wat inhoudt dat de gesprekken volledig vergoed worden.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, is er een verwijzing van de (huis)arts of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) nodig.

Sessies kunnen ook particulier betaald worden. De kosten hiervan bedragen €90 per sessie.
Wanneer een afspraak binnen 24 uur wordt afgezegd, zijn wij genoodzaakt hiervoor de kosten in rekening te brengen (€45).

Gezinstherapie

Wanneer er een verwijzing op naam van een kind of jongere uit het gezin is afgegeven door de huisarts of gemeente, worden sessies volledig vergoed vanuit het gemeentebudget voor jeugdzorg. Als dit niet het geval is, kunnen de sessies particulier worden betaald. Een sessie bedraagt 2x €85 (2x 45 minuten). Ook hier geldt een no-show tarief (afzeggen < 24 uur) van €45