Relatietherapie

“What’s your lovestory?”

Soms komt een relatie door omstandigheden onder druk te staan. Relatietherapie heeft als doel partners weer tot elkaar te brengen ter verbetering van hun relatie.

Doelen:
– Wederom de positieve verbinding tussen jou en je partner kunnen zien
– Begrijpen van je eigen emotionele reacties en behoeften en die van je partner
– Het begrijpen van de ontstane patronen die je relatie kenmerken
– Leren hoe disfunctionele patronen te doorbreken en meer werkbare interacties creëren

Werkwijze en kosten

Tijdens de gehele therapie zijn in principe beide partners aanwezig. Er wordt gestart met een intakegesprek, waarin wordt geprobeerd duidelijkheid te krijgen over waarin jullie relatie op dit moment vastloopt. Tijdens dit gesprek wordt ook geprobeerd te belichten wat de kracht is van jullie relatie. Wanneer dit duidelijk is, kan er gestart worden met de relatietherapie.

De therapie bestaat uit gesprekken waarin gebruik wordt gemaakt van verschillende methoden, zoals EFT (ook wel bekend van het boek “Hou me vast”), Narratieve therapie (wat is jullie verhaal) en Oplossingsgerichte therapie.

U kunt u beiden aanmelden via het aanmeldformulier op de website en hierop vermelden dat het gaat om relatietherapie. Wij raden aan dat één ieder een eigen aanmeldfomulier invult. Op deze manier kunnen de sessies verdeeld worden per zorgverzekering.
Voor meer informatie over de kosten, verwijzen wij naar de pagina kosten en vergoeding.
De relatietherapie wordt geboden door Liesbeth Mulder, lid van de koepel RBCZ (kvknummer: 67157289)

Mochten er nog vragen bestaan, mag u altijd telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen.